Regulamin

Zasady umieszczania komentarzy

1. Komentarze – to miejsce, w którym osoby odwiedzające stronę internetową czystaintencja.pl mogą zamieszczać swoje opinie i komentarze do publikowanych materiałów, jak również dyskutować z innymi internautami. Umieszczanie komentarzy jest możliwe po zalogowaniu.

2. Panel komentarzy jest niemoderowany. Komentarze mogą dodawać tylko zarejestrowani użytkownicy.

3. Dodanie komentarza przez użytkownika jest równoznaczne z zapoznaniem się  z postanowieniami regulaminu i akceptacją tego regulaminu.

4. Użytkownicy mają prawo swobodnego przedstawiania informacji, opinii, komentarzy lub innych wypowiedzi, z zastrzeżeniem niżej wymienionych. Odpowiedzialność za treść informacji i opinii ponosi wyłącznie użytkownik.

4.1. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wypowiedz, które:

– są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego;
– naruszają prawa osób trzecich;
– są wulgarne, obsceniczne lub obraźliwe;
– propagują przemoc;
– wzywają do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej;
– propagują używanie alkoholu, środków odurzających, narkotyków;
– obrażają inne osoby i dotyczących ich życia prywatnego;
– zawierają dane osobowe i teleadresowe;
– zawierają treści lub obrazy pornograficzne;
– łamią prawa autorskie;
– spamowych – niedotyczących treści publikowanego artykułu;
– zawierają reklamy, ogłoszenia, linki do innych stron www;
– pisane są przez jednego użytkownika pod różnymi nickami;
– stanowią agitację polityczną w jakiejkolwiek formie;
– zawierają uwagi dotyczące moderatorów;
– są reklamą.

5. Administrator ma prawo usunięcia wypowiedzi niezgodnych z ppkt. 4.1. a także innych wypowiedzi uznanych przez Administratora za uciążliwe albo zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji. Wypowiedzi nie związane z komentowanym materiałem redakcyjnym mogą zostać przez Administratora usunięte.

6. Użytkownicy, którzy dopuszczą się naruszenia ppkt. 4.1. mogą być na stałe pozbawieni przez Administratora dostępu do strony atrakcjepoludnia.pl. Administrator ma prawo swobodnego zarządzania komentarzami. W szczególności może, bez podania przyczyn, zawiesić umieszczanie komentarzy, usunąć komentarze z portalu lub zmienić zasady ich umieszczania i weryfikacji, w szczególności w zakresie mechanizmu dodawania opinii do wypowiedzi zamieszczanych przy materiałach redakcyjnych. Zdjęcia, infografiki, materiały filmowe i dźwiękowe oraz teksty zamieszczone w portalu activerelax.pl podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz aktów prawa międzynarodowego.

7. Administrator portalu atrakcjepoludnia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi umieszczanych przez użytkowników. Ci, którzy wprowadzą treści naruszające prawo lub dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

8. Wydawca portalu nie udostępnia i nie sprzedaje zgromadzonych danych użytkowników portalu innym osobom lub instytucjom. Odstąpienie od tej zasady może nastąpić wyłącznie na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

9. Postanowienia Zasad umieszczania komentarzy obowiązują od momentu ich opublikowania. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich udostępnienia w Regulaminie na stronie Serwis.

10. Na uwagi dotyczące zawartości portalu odpowiadamy tylko za pośrednictwem poczty e-mail (zamieszczonego formularza kontaktowego).